Call : 082-632-1604

>> The Best tutor accounting in town.

                             โรงเรียนสอนพิเศษบัญชีก่อตั้งโดยความชอบของพี่เบิร์ดล้วนๆ โดยพี่เบิร์ดหลงไหลในศาสตร์ของบัญชีตั้งแต่สมัยที่เรียนที่จุฬาฯ ตอนสมัยพี่เรียน orologi replica พี่เบิร์ดเรียนบัญชีด้วยความรักและพี่เบิร์ดรู้สึกว่าบัญชีเป็นวิชาที่สนุกมาก พยายามโยงบัญชีบัญชี

Do you want to be fun and success!!

 • description description
 • description description
 • description description
 • description description
 • description description
 • description description
 • ติวเตอร์พี่เบิร์ด
  เอกพล เพ็ชรจีด (บัญชี จุฬาฯรุ่น66)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี เอกการบัญชี   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  replica orologi di lusso svizzeri
   ประวัติการทำงาน
  -เป็นติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ประจำสถาบัน i-sac
  -เป็นติวเตอร์บัญชีตั้งแต่สมัยเรียนจบ และได้เปิดสถาบันติวเตอร์พี่เบิร์ด โดยติวทั้งปริญญาตรีและโท
  และ ผู้สนใจทางบัญชี
  -กรรมการผู้จัดการบริษัท KGB Accounting &
  brautkleider online Service ( www.kgbaccounting.com)
  - เป็นเจ้าของบบล็อกเกอร์ www.บัญชีและภาษี.com