Call : 086-804-4623

เรียนบัญชีออนไลน์

น้องๆอยากเรียนบัญชีแต่อยู่ไกล เราแนะนำการเรียนบัญชีผ่านสไกด์เลยยย ราคาเริ่มต้น 500 บาท ติวบัญชีออนไลน์ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งของน้องๆอยู่ไกลและไม่สะดวกมาเรียนบัญชีที่สถาบัน abelevatorshoes.com

เจ้าของธุรกิจ

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการมีความรู้เรื่องบัญชี การอ่านงบการเงิน สนใจติดต่อที่เราเลย

ติวบัญชีปริญญาตรี ทุกเล่ม ทุกสถาบัน

ติวบัญชี เรียนบัญชีสำหรับน้องๆที่เรียนสาขาบัญชีและบริหาร โดยพี่ๆเปิดสอนทุกวิชาไม่ว่าจะเป็น บัญชีขั้นต้น บัญชีการเงิน บัญชีขั้นกลาง บัญชีขั้นสูง บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร โดยพี่ๆติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาลงกรณ์ Hidden Heel Shoes

ติวบัญชีปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย

เน้นไปที่การคิดวิเคราะห์ สรุป และเกร็งแนวข้อสอบ ทั้งหลักสูตรธรรมดาและหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ BBA

ทางโรงเรียนเราเฉพาะทางด้านการสอนหลักสูตรอินเตอร์ เพราะพี่ๆทั้งหมดจบจากจุฬาฯ และด้วยประสบการณ์ที่คร่ำหวอดกับน้องๆอินเตอร์ จึงทำให้พี่ๆเป็นที่บอกต่อมากมายของน้องๆ BBA> จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล และอินเตอร์ที่ต่างๆ

Rate & Price

Topic 1 hours 10 hours 15 hours
ผู้ต้องการติวด่วนเพื่อสอบ 900 บาท - -
ติวบัญชี ยิ่งเรียนหลายคน ค่าเรียนยิ่งถูก -
ติวบัญชี สอนนอกสถานที่ เพิ่มครั้งละ 300 บาทต่อครั้ง -
บัญชีปริญญาตรี ( นานาชาติ ) 750 / คน 7000 คน -
ผู้สนใจทั่วไป 1,200 /คน 11,000 / คน -
สำหรับน้องๆที่ศึกษาต่อต่างประเทศ 900/คน 8000/คน -
บัญชีปริญญาโท 800/คน 7500/คน -
บัญชีปริญญาตรี 650/คน 6,000/คน -